Tämä saavutettavuusseloste koskee Lahden kansanopiston oppimisympäristöä.

Tämä seloste on julkaistu 28.1.2022..


Saavutettavuus


Saavutettavuus tarkoittaa, että verkkopalvelu on suunniteltu kaikille.  Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. Saavutettavuus on sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen pystyy helposti käyttämään verkkopalvelua. 

Saavutettava verkkopalvelu on teknisesti virheetön, käyttöliittymältään selkeä ja sisällöltään ymmärrettävä.

Mediamaisteri Oy varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

● Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.

● Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme.

● Tarjoamme työntekijöillemme jatkuvasti saavutettavuuskoulutusta.

● Organisaatiollamme on selkeät saavutettavuustavoitteet ja -vastuutasot.

● Kehitämme oppimisympäristömme  saavutettavuutta jatkuvasti.


Saavutettavuusdirektiivi


Tätä sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että verkkopalvelun on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Vuonna 2019 voimaan tullut saavutettavuusdirektiivi määrää, että julkisen sektorin verkkosivujen ja mobiilipalveluiden tulee olla saavutettavia. Lakia sovelletaan myös vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiviin julkisiin yrityksiin sekä finanssialan toimijoihin. Laki tulee koskemaan myös järjestöjä, jotka saavat yli puolet rahoituksestaan julkisilta tahoilta.

Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyi portaittain ja vaatimusten noudattamista valvoo Suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lain vaatimukset ja siihen liittyvää ohjeistusta tullaan julkistamaan saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla.


Sivuston saavutettavuuden tila


Mediamaisterin verkko-oppimisjärjestelmä pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle- alustaan. Mediamaisterin oppimisalusta pyrkii täyttämään WCAG 2.1 kriteeristön tasot A-AA.

Sivusto täyttää vaatimukset osittain ja sivustolla on seuraavia puutteita:

● 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat – taso AA

○ osasta kuvia puuttuu tekstikuvaus (ns. alt-attribuutti)

● 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet – taso A

○ osasta syöttökenttiä puuttuu nimike (ns. label-tieto)

● 2.4.1 Ohita lohkot – taso A

○ navigointi: h1, h2, h3 ja h4 -elementtien järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä (ns. nesting) tulisi parantaa navigoinnin helpottamiseksi


Arviointimenetelmät


Mediamaisteri Oy on arvioinut tämän sivuston saavutettavuuden itsearvioinnilla yhteistyössä yrityksen tai organisaation kanssa.


Tekninen toteutus


Mediamaisterin verkko-oppimisjärjestelmä pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle-alustaan. Moodle on suunniteltu tarjoamaan kaikille ihmisille samanlaiset toiminnallisuudet ja samat tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta henkilöiden rajoitteista, avustavista ohjelmista, näyttöjen koosta tai eri syöttölaitteista (esim. hiiri, näppäimistö tai kosketusnäyttö) verkkopalvelussa ei tulisi olla käytön esteitä.

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

● Edge

● Firefox

● Chrome

Sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

● HTML

● CSS

● Javascript


Palaute ja yhteystiedot


Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustolla? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

● Puhelin: (03) 878 10

● Sähköposti: toimisto@lahdenkansanopisto.fi 

● Postiosoite: Saimaankatu 11, 15140 Lahti

Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 14 työpäivää.


Valvontaviranomainen


Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, kuinka valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.


Valvontaviranomaisen yhteystiedot


Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000


Saavutettavuus

Lähde: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuus/